1 2 3 4

Metamorfose
Spor i landskap, Tyssøy

Landskapskunstutstilling i friluftsområdet på Tyssøy
Mai–September 2005

På Tyssøy som ellers på kysten har fiske har vært en viktig del av kystkulturen. Med inspirasjon fra gamle teiner har jeg skapt en Metamorfose i nye keramiske former.