Spire
Osterøy Museum
Mai–September 2012

Installasjonen er laget til en årestue på Osterøy Museum.